Om IS-FRITT®

Läs om hur IS-FRITT® fungerar och om olika användningsområden.

För en bättre miljö

IS-FRITT är ett idealiskt halkskyddsmedel att användas på trappor, trottoarer, garageuppfarter, entréer, lastkajer och många andra ställer. IS-FRITT verkar direkt och kan därigenom förhindra olyckor, vid snabb utspridning.

IS-FRITT skiljer sig avsevärt från vanligt vägsalt eller tösalt. Det är betydligt effektivare och mer snabbverkande. Detta beror på den aktiva beståndsdelen: ren, högkoncentrerad kalciumklorid.

IS-FRITT är granulerat och lätt att sprida. Den runda formen gör att det lätt borrar sig ner i isen. Smältprocessen går snabb, eftersom IS-FRITT drar till sig fukt och utvecklar värme när det löses upp.

IS-FRITT har mycket låg fryspunkt. Det verkar ända ner till -50 grader (!!). IS-FRITT motverkar återfrysning och effekten varar länge. IS-FRITT kan även spridas i förebyggande syfte, vid förväntat snöfall eller minusgrader.

IS-FRITT är ofarligt för djur och växter, innehåller inga skadliga tillsatser och består av ren kalciumklorid. IS-FRITT lämnar inga fläckar eller spår efter sig.

IS-FRITT fungerar även utmärkt för dammbindning, exempelvis vägar, grusgångar och utomhusbanor under sommarhalvåret.