Isfritt

Om Isfritt

Läs om hur Isfritt fungerar och om olika användningsområden.

För en bättre miljö

Isfritt är ett idealiskt halkskyddsmedel att användas på trappor, trottoarer, garageuppfarter, entréer, lastkajer och många andra ställer. Isfritt verkar mycket och kan därigenom förhindra olyckor, vid snabb utspridning.

Isfritt skiljer sig avsevärt från vanligt vägsalt eller tösalt. Det är betydligt effektivare och mer snabbverkande. Detta beror på den aktiva beståndsdelen: ren, högkoncentrerad kalciumklorid.

Isfritt är granulerat och lätt att sprida. Den runda formen gör att det lätt borrar sig ner i isen. Smältprocessen går snabb, eftersom Isfritt drar till sig fukt och utvecklar värme när det löses upp.

Isfritt har mycket låg fryspunkt. Det verkar ända ner till -50 grader. Isfritt motverkar återfrysning och effekten varar länge. Isfritt kan även spridas i förebyggande syfte, vid förväntat snöfall eller frysgrader.

Isfritt är ofarligt för djur och växter, innehåller inga skadliga tillsatser Består av ren kalciumklorid. Isfritt lämnar inga fläckar eller spår efter sig. Det består av en klar vätska som blivit spraytorkad och som återgår till klar vätska efter smältprocessen.

Isfritt fungerar även utmärkt för dammbindning, exempelvis vägar, grusgångar och utomhusbanor.