Isfritt - 10kg

Isfritt 10kg/14l

ISFRITT är marknadens mest idealiska medel mot ishalka. Isfritt är snabbverkande och miljövänligt. Dessutom ingår en spridare som gör det enl att sprida.